RSS

Wimax

15 มี.ค.

WiMax ย่อมาจาก Worldwide interoperability for Microwave Access เป็นเทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูงชนิดล่าสุด บนมาตรฐาน IEEE 802.16a ทำงานในลักษณะคล้ายกับจุดฮอตสปอต Wi-Fi ที่ส่งสัญญาณออกไปได้ไกลหลายร้อยเมตร แต่ WiMax สามารถส่งสัญญาณได้ไกลหลายๆ สิบกิโลเมตรเลยครับ และเทคโนโลยี WiMax นี้น่าจะได้รับการตอบรับอย่างแพร่หลายในเวลาอันใกล้นี้ครับ ซึ่งเป้นการร่วมมือกันระหว่าง Intel,Fujitsu,Microelectronics America และ Nokia เทคโนโลยี WiMax นี้ใช้มาตรฐาน Orthogonal Frequency Division Muitiplexing (OFDM) ทำให้การบริการด้านข้อมูลไร้สายมีความสามารถสูงสุดซึ่งเป็นการนำเอาสัญญาณมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ซึ่งมีรัศมีการส่งสัญญาณจากจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายถึง 48 กิโลเมตร (แต่จากการทดสอบใช้งานจริงตอนนี้ ในกรณ๊ที่มีตึกกีดขวางการส่งสัญญาณมาก ระยะทางที่ส่งได้จริงบงครั้งอาจจำกัดอยู่เพียงแค่ 3-5 กิโลเมตร เท่านั้น) และมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุด 75 เมกะบิตต่อวินาทีตามทฤษฏี ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการจะปรับสเปคตรัมของคลื่นความถี่วิทยุว้อย่างไร และยังกว้างกว่า 10 เท่า และเร็วกว่า 30 เท่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี 3G จึงสามารถบอกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีไร้สายอย่างแท้จริง และสามารถใช้งานด้านการสื่อสารด้วยเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ VoIP (Voice over Internet Protocol)ได้อีกด้วย จะทำให้สามารถบริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตควบคู่ไปกับบริการอินเตอร์เน็ตความ

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 15, 2009 in Computer

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: