RSS

สาเหตุ 31 ประการของความล้มเหลวในชีวิต

02 มี.ค.

ข้อความ : สาเหตุ 31 ประการของความล้มเหลวในชีวิต
1. อุปนิสัยในการปล่อยตัวล่องลอยไปตามประสบการณ์นั้น โดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
2. ความบกพร่องทางด้านร่างที่เป็นมาโดยกำเนิด
3. ความสอดรู้สอดเห็นที่เอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นจนทำให้เสียงาน
4. ขาดเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอนในชีวิต
5. ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอทำให้รู้เท่าไม่ถึงการร์

 

6. ขาดวินัยในตัวเองทำให้กลายเป็นคนเกินตัวในเรื่องกิน ดื่ม และเซ็กซ์ หรือไม่เอาใจใส่ต่อโอกาสก้าวหน้าของตน
7. ขาดความทะเยอทะยาน ที่จะตั้งเป้าหมายเหนือสิ่งสามัญหรือชีวิตที่ดีกว่า
8. สุขภาพไม่สมบูรณ์เนื่องจากความเข้าใจผิด ๆ บริโภคไม่ได้สัดส่วนและขาดการออกกำลังกายจนหมดสภาพ
9. สภาพแวดล้อมในวัยเด็กที่มีผลต่อความคิด กล่าวกันว่า บุคลิกภาพโดยพื้นฐานเริ่มฝังแน่นในตัวบุคคลเมื่ออายุ 7 ขวบ พ่อแม่มีส่วนด้วย
10. ขาดความแน่วแน่ในการกระทำเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

 
11. มีทัศนคติเชิงลบที่ฝังเป็นนิสัย เพราะสภาพจิตใจอ่อนแอ
12. ขาดการควบคุมอารมณ์และจิตใจจนทำให้เสียงาน
13. ปรารถนาในสิ่งที่ไร้ประโยชน์หรือมีนิสัยชอบพนัน
14. ล้มเหลวในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดฉับพลัน และไม่ยืนหยัดตามหนทางที่ตนเลือก
15. มีความกลัวในบรรดาความกลัวพื้นฐานทั้ง 7 ประการ

 

16. เลือกคู่ครองผิดในการแต่งงานจนนำพาไปสู่ห้วงทุกข์
17. ระมัดระวังเกินไปในความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจและด้านอาชีพ
18. ขาดความรอบคอบในทุกรูปแบบเพราะสำคัญผิด
19. เลือกการสมาคมที่ผิดพลาดในสายงานธุรกิจและอาชีพเพราะความประมาท
20. เลือกอาชีพผิดพลาดหรือขลาดเกินกว่าจะตัดสินใจ

 
21. ขาดความตั้งใจที่จะพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
22. นิสัยในการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยไม่มีการควบคุมงบประมาณรายรับรายจ่าย
23. ล้มเหลวในการวางแผน ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุด
24. ขาดความยับยั้งชั่งใจในการทำการใด ๆ
25. ปิดกั้นที่จะรับรู้หรืออคติ ที่จะรับฟังเรื่องศาสนา การเมือง และเศรษฐกิจ

 

26. ล้มเหลวในการร่วมมือกับผู้อื่นด้วยจิตใจปรองดอง
27. ครอบครองอำนาจหรือความร่ำรวยโดยไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมหรือได้มาโดยไม่ชอบธรรม
28. ขาดจิตใจแห่งความซื่อสัตย์ต่อคนที่ควรซื่อสัตย์
29. ทิฐิและเชื่อมั่นในตัวตน โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจ
30. คิดและวางแผนโดยปราศจากข้อมูลขั้นต้นที่จำเป็น

31. ไม่เต็มใจทำงานนอกเหนือความรับผิดชอบ

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 2, 2009 in Philosophy

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: